Giải pháp đặt hàng trực tuyến SMO

SMO là giải pháp quản lý đơn hàng trực tuyến, được xây dựng dựa trên nền tảng web-base tiên tiến, tích hợp với những giải pháp ERP hàng đầu như SAP, Oracle. Giải pháp đã được triển khai thực tế cho những công ty lớn, tập đoàn lớn tại Việt Nam.
Giải pháp SMO hình thành và phát triển dựa trên sự kế thừa nền tảng công nghệ của SAP ERP. Cung cấp một giải pháp tổng thể, vươn xa hơn tới khách hàng, nhà cung ứng, đại lý,…Hỗ trợ công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị sử dụng trở nên liền mạch mà mạnh mẽ.

Khách hàng