Giải pháp thiết kế website D-WEB


Giải pháp thiết kế website (D-WEB)

Hệ thống cổng thông tin điện tử phục vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin và ứng dụng tới người dùng. Trong đó có ứng dụng quản trị tin tức – báo điện tử, cung cấp nội dung số của doanh nghiệp, tổ chức được quảng bá rộng rãi trên Internet.

1. Mục đích

- Là cửa ngõ, điểm đầu khi tiếp cận với doanh nghiệp, tổ chức.
- Quảng bá thông tin của doanh nghiệp, tổ chức.
- Tích hợp các hệ thống quản trị khác trong doanh nghiệp, giúp người dùng dễ dàng khai thác hiệu quả.

2. Phạm vi áp dụng

- Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu quản trị và quảng bá thông tin trên internet.

3. Các chức năng

- Quản trị tin tức.
- Quản trị người dùng.
- Quản trị hệ thống.
- Tích hợp với hệ thống email, D-DOC, D-TMS, D-CMS.

Khách hàng