Giải pháp quản lý tài liệu D-DOC


Giải pháp quản lý tài liệu (D-DOC)

Hệ thống quản lý tài liệu ( công văn, giấy tờ) là giải pháp mang đến cho doanh nghiệp ứng dụng tiện lợi, giúp việc số hóa tất cả các tài liệu và quản trị chúng thông qua ứng dụng Web. Giúp cho các tổ chức doanh nghiệp tổ chức lưu trữ, tìm kiếm một cách nhanh cho chóng, theo dõi tình trạng xử lý của các văn bản.

1. Mục đích

- Số hóa các tài liệu cứng của tổ chức, doanh nghiệp.
- Quản trị tài liệu, thể hiện quy trình xử lý trên ứng dụng tiên tiến.
- Theo dõi tình trạng xử lý của văn bản
- Giúp tiết kiệm thời gian, chi phí.

2. Phạm vi áp dụng

- Các cơ quan nhà nước.
- Các tổng công ty.
- Các công ty.

3. Các chức năng

- Quản lý văn bản đến
- Xử lý văn bản đến
- Văn bản đi
- Văn bản ban hành
- Hồ sơ lưu trữ
- Văn bản mẫu
- Lập báo cáo văn bản đến, văn bản đi
- Lập báo cáo hồ sơ văn bản
- Tùy chỉnh danh mục văn bản
- Quản trị danh mục
- Quản trị hệ thống

Khách hàng