Giải pháp đặt hàng trực tuyến D-SMO


Giải pháp đặt hàng trực tuyến (D-SMO)

Hệ thống quản lý đơn hàng trực tuyến được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu: Thông tin liên lạc, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu mua hàng của khách hàng đối với những doanh nghiệp kinh doanh, buôn bán đã triển khai hệ thống lõi SAP-ERP. Ứng dụng D-SMO chạy trên nền tảng ứng dụng Web giúp cho việc kinh doanh thuận tiện, quản trị thông tin, quản trị khách hàng chính xác. Đây là một ứng dụng vệ tinh rất tinh nhuệ và hữu ích cho các doanh nghiệp.

1. Mục đích : Quản lý bán hàng trực tuyến tích hợp với hệ thống SAP

- Là cầu nối thông tin giữa nhà cung cấp – khách hàng - nhà vận tải.
- Hỗ trợ khách hàng đăng ký đơn hàng, theo dõi thông tin đơn hàng và chuyến hàng.
- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh quản lý đơn hàng, nhằm ra quyết định và lập kế hoạch kinh doanh.
- Hỗ trợ lãnh đạo theo dõi lượng hàng bán ra, theo dõi thông tin về khách hàng.
- Xử lý thông tin thông minh, chính xác giúp người nhập liệu giảm thiểu công việc nhập thủ công giao dịch vào hệ thống SAP-ERP.

2. Phạm vi áp dụng

- Các doanh nghiệp, tổ chức bán hàng.
- Đặc biệt đã có hệ thống SAP-ERP.

3. Các chức năng

- Quản lý đơn hàng trực tuyến.
- Quản lý thông tin khách hàng.
- Lập kế hoạch kinh doanh.
- Quản lý thông tin kho hàng.
- Quản lý thông tin kiểm kê.
- Tích hợp với hệ thống SAP.
- Quản trị hệ thống.

Khách hàng