Nền tảng ứng dụng Enterprise service bus

Nền tảng ứng dụng Enterprise service bus (D-IBIZ)

Nền tảng ứng dụng iBiz được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật và kiến trúc công nghệ tiên tiến hiện nay. Hỗ trợ các tổ chức Doanh nghiệp trong việc hướng đến dịch vụ và kết nối mạnh mẽ các thành phần ( con người, hệ thống ứng dụng, thiết bị,…) như một mạng xã hội của tổ chức. Các hệ thống được kết nối thông qua iBiz sẽ dễ dàng, không phụ thuộc nền tảng công nghệ, giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả trong vận hành và quản trị.

Chi tiết


Giải pháp quản lý đơn hàng trực tuyến (D-SMO)

Giải pháp quản lý đơn hàng trực tuyến (D-SMO)

Hệ thống quản lý đơn hàng trực tuyến được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu: Thông tin liên lạc, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu mua hàng của khách hàng đối với những doanh nghiệp kinh doanh, buôn bán đã triển khai hệ thống lõi SAP-ERP. ứng dụng SMO chạy trên nền tảng ứng dụng Web giúp cho việc kinh doanh thuận tiện, quản trị thông tin, quản trị khách hàng chính xác. Đây là một ứng dụng vệ tinh rất tinh nhuệ và hữu ích cho các doanh nghiệp.

Chi tiết


Giải pháp website (D-WEB)

Giải pháp website (D-WEB)

Hệ thống cổng thông tin điện tử phục vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin và ứng dụng tới người dùng. Trong đó có ứng dụng quản trị tin tức – báo điện tử, cung cấp nội dung số của doanh nghiệp, tổ chức được quảng bá rộng rãi trên Internet.

Chi tiết


Giải pháp quản lý tài liệu (D-DOC)

Giải pháp quản lý tài liệu (D-DOC)

Hệ thống quản lý tài liệu ( công văn, giấy tờ) là giải pháp mang đến cho doanh nghiệp ứng dụng tiện lợi, giúp việc số hóa tất cả các tài liệu và quản trị chúng thông qua ứng dụng Web. Giúp cho các tổ chức doanh nghiệp tổ chức lưu trữ, tìm kiếm một cách nhanh cho chóng, theo dõi tình trạng xử lý của các văn bản.

Chi tiết


Giải pháp quản lý công việc (D-TMS)

Giải pháp quản lý công việc (D-TMS)

Hệ thống quản lý công việc và lịch họp, cung cấp một giải pháp tổng thể phục vụ xây dựng văn phòng điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp.

Chi tiết


Giải pháp quản lý thông tin, tài liệu, liên lạc (D-CMS)

Giải pháp quản lý thông tin, tài liệu, liên lạc (D-CMS)

Hệ thống quản lý và chia tài nguyên chung của tổ chức và cung cấp các công cụ giao tiếp chung. Hệ thống như một kho tài liệu được lưu trữ và quản lý tập trung, hỗ trợ người dùng khai thác mọi lúc mọi nơi. Cung cấp kênh thông tin liên lạc giữa tổ chức với nhân viên, giữa nhân viên với nhân viên, giữa một nhóm.

Chi tiết


Giải pháp báo cáo (I-REPORT)

Giải pháp báo cáo (D-IREPORT)

Hệ thống quản trị thông tin và cung cấp giải pháp trình diễn báo cáo động. Giải pháp D-IReport đem đến cho khách hàng một công cụ xây dựng báo cáo động, tổng hợp số liệu và chạy báo cáo từ nhiều nguồn, nhiều hệ thống tác nghiệp khác nhau. Rất phù hợp với hệ thống khai thác báo cáo tổng hợp theo mô hình tổ chức phân cấp, xây dựng các báo cáo phục vụ quản trị.

Chi tiết

Khách hàng